Als je een sigarenroker vraagt naar zijn favoriete maat sigaar (vitola), weet hij je bijna altijd wel één of meerdere op te noemen. Een delicaat discussiepunt in het verlengde daarvan is: Does size matter? En zijn daar dan ook gegronde redenen voor? Of gaat het louter om persoonlijke voorkeur? Dat is hetgeen ik in de blog ga proberen te analyseren.

De ringmaat

Een veel gemaakte fout bij vele beginnende sigarenrokers is dat men voor dunnere kleinere sigaren kiest omdat deze minder zwaar zouden zijn. Het omgekeerde is namelijk het geval. Dunnere sigaren zijn zwaarder dan dikkere van dezelfde blend. De reden hiervoor is naar mijn mening tweeledig en heeft te maken met zowel de brandtemperatuur en de verdeling tussen dekblad en binnengoed.

De verbranding

Om een object te laten gloeien of branden is zuurstof nodig. Bij een sigaar trek je lucht waarin zuurstof zit door de sigaar en dit houd de sigaar brandende. Een gelijke hoeveelheid zuurstof (even grote trek aan de sigaar) zal ongeveer een gelijke hoeveelheid warmte produceren. Doordat bij een dunnere sigaar het oppervlak waarover die warmte verdeeld wordt kleiner is, zal de sigaar dus sneller warm worden. Een warme brand van je sigaar zorgt voor een andere verbranding van de tabak, waardoor die sneller bitter wordt, maar ook zwaarder. De snelheid waarmee men rookt bepaalt ook hoe heftig de sigaar brandt. Langzamere rokers zullen een koelere brand hebben dan snellere rokers. Daarom is het voor snellere rokers een goed idee om een dikkere sigaar te nemen, terwijl langzamere rokers beter een dunnere sigaar nemen. Een dikkere sigaar is voor de beginner ook vergevingsgezinder. Beginners willen namelijk nog wel eens te snel roken, zeker als ze voorheen sigaretten rookten, of nog steeds roken. Dat zal dus bij een dikkere sigaar minder snel tot een te warme brand leiden.

Het dekblad

Een tweede verschil tussen een dunne en een dikke sigaar is de verhouding dekblad-binnengoed. Vele fabrikanten zijn het er over eens dat de dekbladen ongeveer 70% van de smaak van de sigaar bepalen. Een mening die men in Cuba trouwens niet deelt. Voor sigaren uit Nicaragua, Honduras en de Dominicaanse Republiek klopt dit zeker. Een dunne sigaar heeft meer dekblad ten opzichte van binnengoed dan een dikkere sigaar. Hierdoor zal een dunnere sigaar smaakvoller en zwaarder zijn dan een dikke sigaar.

De dikte van een sigaar is dus niet alleen belangrijk voor het oog en de rooktijd. Voor de lengte van de sigaar geldt hetzelfde. De lengte van een sigaar is ook van belang voor de smaak en wel om drie redenen.

De temperatuur

Als de sigaar net is aangestoken, moet de rook de gehele weg door de sigaar afleggen. Hierdoor zal de rook gedeeltelijk afkoelen. Ook zal de rook langs de tabak gaan die in de sigaar aanwezig is. Bij een langere sigaar gaat de rook dus langs meer tabak. Tijdens zijn tocht zal er interactie zijn tussen de bestanddelen in de rook en de bestanddelen in de tabak, zoals de olie.

De smaakevolutie

Hierdoor is de kans dat een langere sigaar meer evolutie vertoond veel meer aanwezig. Deze evolutie is naar mijn mening ook nodig om een langere sigaar spannend en interessant te houden. De derde reden waarom de lengte van een sigaar van belang is voor de smaak is de verdeling van de tabak in de sigaar. Tabak voor het binnengoed wordt meestal gebundeld en dan doormidden gescheurd en dubbelgevouwen. Als het omblad erom zit, wordt de sigaar op maat geknipt. Voor een langere sigaar zijn of grotere bladen nodig of er wordt minder tabak van de bladeren geknipt. Bij de eerste manier heeft de tabak een ander of langer groeiproces, terwijl op de tweede manier ook andere delen van de tabaksplant gebruikt worden bijv. dichter bij de stam of juist dichter naar de top. Dit zal tot een ander smaakprofiel leiden.

De vorm

Als laatste wil ik het over de vorm van de sigaar hebben. In principe zijn er twee soorten sigaarvormen: een rechte vorm (parejo) of een afwijkende vorm (figurado). De figurados kunnen verder onderverdeeld worden in drie categorien: 1) torpedos, 2) pyramides en 3) andere perfectos. Torpedos zijn ongeveer gelijk aan parejos, alleen aan de vuurmond loopt de sigaar in een punt uit. Dit puntige uiteinde zit ook aan een pyramide, maar die sigaar loopt over zijn geheel taps toe. De kant die men aansteekt is het dikste en naar de mondkant toe loopt de sigaar taps toe in een punt. Alle andere sigaren afwijkend van recht worden perfectos genoemd, die meestal aan beide uiteindes dunner zijn dan in het midden. Een voorbeeld van zo’n perfecto is een salomones, maar er zijn veel variaties te vinden. Een ander voorbeeld van een perfecto is de Shark gemaakt door A. Fuente. Deze sigaar heeft een pyramide achtige mondkant die richting de vuurkant overgaat in een compleet vierkante sigaar.

Impact afwijkende vitola

Figurados hebben een ander smaakprofiel dan parejos om twee redenen. De variatie in ringmaat zorgt dat bij elk gedeelte van de sigaar de verhouding dekblad ten opzichte van binnengoed verandert, waardoor er al snel meer evolutie in de sigaar aanwezig is. Verder zorgt het puntvormig mondstuk voor een concentratie van de rook, waardoor de sigaar smaakvoller kan zijn. Ook zorgt deze concentratie van rook in het mondstuk voor opbouw van stoffen die in de rook aanwezig zijn in dat mondstuk, waardoor de smaak van de sigaar verandert gedurende de rooktijd. Dit laatste betekent echter ook dat er gemakkelijker minder prettige stoffen opbouwen, zoals nicotine en teer. Dit is meestal te verhelpen door tijdens het roken de sigaar iets verder open te knippen.
Bovendien hoeft een sigaar niet rond te zijn, zoals de Shark die ik eerder aanhaalde. In de sigarenpers kunnen sigaren ook in een meer vierkant/rechthoekige vorm geperst worden. Dit soort sigaren worden ook wel box-pres(sed) genoemd. De rookkanalen in een box pressed sigaar verschillen van die in een ronde sigaar, wat weer leidt tot een ander smaakprofiel.

Conclusie

De smaak en de sterkte van een sigaar worden dus niet alleen bepaald door de blend, maar zeker ook door de maat. Ook brandeienschappen, rooktijd en beleving worden door zowel de blend als de vitola bepaald. De lengte, de ringmaat en de vorm van de sigaar spelen allen een belangrijke rol.
Ondertussen is de trend wereldwijd dat sigaren alleen maar dikker en dikker worden. Ik vind dat dikkere sigaren meestal vlak van smaak zijn en de brandeigenschappen zijn vaak ook niet om over naar huis te schrijven. Ik moet hier wel een kanttekening bij maken dat ik een langzame roker ben. Geef mij maar een mooie klassieke sigaar met een relatief dunne ringmaat zoals lanceros, coronas, lonsdales en churchills. Ik houd niet zo van pijn in de kaken..

Size does matter!

Hoogachtend,

Pauli

Blog – Size, Does it Matter?