Egelzer Herf bestaat uit een groep mensen met één gezamenlijke interesse: handgemaakte sigaren. Wie lid wil worden van onze sigarenclub zal vanzelfsprekend een passie voor deze longfiller sigaren moeten hebben. Daarnaast hebben wij persoonlijk contact hoog in het vaandel staan. Om dit te waarborgen, kunnen nieuwe leden alleen toetreden na goedkeuring door bestuur. Daarbij wordt in ieder geval gekeken naar de volgende punten:

De clubverplichtingen

  • Je bent tenminste 18 jaar oud, woonachtig in of nabij Zuid-Limburg en voornemens frequent samen te komen met de leden
  • Je betaalt de maandelijkse contributie van 10 euro per maand tot wederopzegging met een opzegtermijn van tenminste 30 dagen

De voordelen

  • Toegang tot evenementen exclusief voor leden
  • Toegang tot de rookruimte
  • Een hoop gezelligheid!

Een overzicht van de huidige leden: